Technologia

informacje

   Firma M3system po długich badaniach wraz z firmami inżyniersko – projektowymi oraz ośrodkami naukowo-badawczymi opracowała innowacyjny projekt obiektu, którego konstrukcję nośną stanowi cement połączony z jednym z najbardziej wytrzymałych materiałów, jakim jest włókno szklane, a  izolację termiczną ścian zapewnia spieniony polistyren. Mały ciężar właściwy materiału ułatwia transport, wyładunek oraz łączenie poszczególnych elementów w ustrój budowlany.

   Wszystkie elementy składowe budynków są dostarczane na plac budowy i na miejscu są zespalane z zastosowaniem prostych operacji technicznych. Bardzo istotne znaczenie ma innowacyjne zastosowanie materiału termoizolacyjnego (spienionego polistyrenu) charakteryzującego się bardzo małą przewodnością cieplną, z którego wykształcono bryłę budynku w sposób eliminujący mostki termiczne.

   W przeprowadzonym badaniu „Blower Door Test” budynku jednorodzinnego zbudowanego w technologii M3 SYSTEM uzyskano sumaryczny wynik n50 = 0,42 [1/h], co odpowiada założeniom szczelności Polskiego Instytutu Budownictwa Pasywnego współpracującego z Instytutem Domów Pasywnych w Darmstadt, gdzie wartość parametru n50 powinna wynosić poniżej 0,6 [1/h]. Badanie przeprowadzono zgodne z Polską Normą PN-EN 13829 metoda B w warunkach uszczelnienia otworów instalacyjnych oraz rekuperatora.

   W najcieńszym miejscu grubość ściany wynosi 30 cm, w kalenicy 70 cm, natomiast na wysokości okapu – 140 cm. Połączone elementy tworzą łuk o szerokości 6,6 m i wysokości ok. 4,3 m – wymiary zewnętrzne, a 6 m szerokości i 3,6 m wysokości – wymiary wewnętrzne. Opracowane są również budynki o szerokości 10,2 m i wysokości 5,9 m oraz piętrowe, o szerokości 6,6 m i wysokości 7 m. W tych ostatnich do budowy wykorzystuje się konstrukcję stalową oraz stropowe, drewniane belki prefabrykowane dwuteowe. Ze względu na znaczną grubość scalanych elementów, powstała bryła budynku ma dużą sztywność przestrzenną i jest bryłą samonośną, geometrycznie niezmienną, o wytrzymałości wystarczającej do przeniesienia ciężaru własnego i obciążeń zmiennych, pochodzących od wiatru i śniegu. Stabilność obiektu umożliwia połączenie konstrukcji z podwójnie zbrojoną, żelbetową płytą fundamentową o grubości 18 cm, wylewaną na mokro na warstwie styropianu. Połączenie ścian budynku z fundamentem zapewnia siatka z włókna szklanego, która oplata cały budynek, wzmacniając sklejone elementy, usztywnia bryłę przestrzenną oraz zwiększa wytrzymałość powłoki na ściskanie. Dzięki temu, że masa domu jest niewielka w porównaniu z obiektami budowanymi tradycyjnymi technologiami, można go wznosić na gruntach, na których ze względu na nośność niemożliwe jest budowanie tradycyjne. Suma wszystkich obciążeń działających na ściany, rozłożonych w najmniejszym przekroju to 250 kg/m2, natomiast wytrzymałość na ściskanie spienionego polistyrenu oscyluje w granicach 750 kg/m2 – oznacza to kilkukrotny zapas nośności. Ciężar płyty fundamentowej w stosunku do sumy obciążeń działających na budynek wynosi powyżej 50%. Gwarantuje to równomierny rozkład obciążeń na grunt – ok. 9 kN/m2. Ściana szczytowa budynku, zamykająca konstrukcję, nie jest elementem powtarzalnego łuku i wykonana jest w technologii murowanej z bloczków z betonu komórkowego. Termoizolację stanowi warstwa styropianu. Ścianki działowe natomiast stanowią lekkie, systemowe ściany o konstrukcji stalowej, wypełnione wełną mineralną, z poszyciem z płyt gipsowo-kartonowych, ogniochronnych GKF o grubości 12,5 mm. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych stosuje się ściany o podwójnym opłytowaniu z płyt gipsowo-kartonowych, ogniochronnych i hydrofobizowanych. Minimalna odporność ogniowa ścian: EI 30. Więźby dachowej w tradycyjnym znaczeniu nie ma. Pokrycie dachu opiera się na sztywnej, przestrzennej bryle. Wykonane jest z powlekanej, trapezowej lub dachówkowej blachy, mocowanej do styropianowej połaci, utworzonej z połączonych prefabrykowanych elementów (ściany budynku przechodzą w dach). Standardowo można wykonywać dachy ze spadkiem 30 stopni. Większe nachylenie uzyskuje się poprzez przyklejenie od zewnętrznej strony elementu profilującego żądany spadek dachowy. Elementem, który można dowolnie kształtować, jest również przyklejany do budynku okap. Instalacje wodne i centralnego ogrzewania rozprowadzane są w posadzce, instalacja wentylacji mechanicznej i rekuperacji w strefie poddachowej, instalacja elektryczna – w ściankach działowych. W domach tego typu możliwa jest swobodna aranżacja wnętrz oraz elewacji. Dowolny może być również kształt budynku.

   Firma M3system oferuje solidne wykonanie budynku w najnowszej technologii w standardzie domu niskoenergetycznego, w którym zapotrzebowanie na ciepło użytkowe kształtuje się na średnim poziomie 30 kWh/(m2rok). W przypadku budynku tradycyjnego wzniesionego zgodnie z obowiązującymi przepisami wartość ta wynosi od 90 do 120 kWh/(m2rok).

   Obiekty przez nas wznoszone mają bardzo dobrą izolację przegród zewnętrznych i okna o niskim współczynniku przenikania ciepła. Budynki zaprojektowane są w taki sposób, aby zachować ciągłość izolacji termicznej i wykluczyć tzw. mostki cieplne.

   Jeżeli poszukujesz domu nowoczesnego, ekonomicznego, energooszczędnego, funkcjonalnego – to wszystko znajdziesz w ofercie M-3system. Nasze produkty łączą w sobie niewielkie nakłady na budowę ze znikomymi kosztami utrzymania w porównaniu do budynków wykonanych w tradycyjnych technikach budowlanych. Dodatkowo to wszystko udało nam się zawrzeć w atrakcyjnej i nowoczesnej formie budynku.

charakterystyka

  • Niski współczynnik przenikania ciepła przegród zewnętrznych rzędu 0,09 W/(m2K)
  • Niski współczynnik przenikania ciepła stolarki okiennej rzędu 0,9 W/(m2K)
  • Obciążenie cieplne w odniesieniu do powierzchni budynku: 30 W/m2
  • Obciążenie cieplne w odniesieniu do kubatury budynku: 12 W/m3

zalety

  • szybki termin realizacji (od 2 do 3 miesięcy)
  • duża wytrzymałość konstrukcyjna
  • bardzo dobre właściwości termoizolacyjne
  • niskie koszty budowy
  • bardzo niskie koszty eksploatacji

możliwości projektowe

   Jedną z wyjątkowych ofert M3system stanowią budynki na wodzie. Dziś przy dużych i nadal rosnących cenach gruntów, zwłaszcza tych mieszczących się przy akwenach wodnych warto przemyśleć rozwiązanie jakie Ci proponujemy. Dzięki naszej technologii budowa domu lub restauracji na wodzie jest dziś o wiele tańsza i prostsza.

   M3system oferuje również budynki przemysłowe. Opracowane przez nas budynki posiadają szerokość 10,2 m i wysokość 5,9 m. Dzięki swoim parametrom hale wykonane w naszej technologii świetnie nadają się na chłodnie. Wśród naszych realizacji znajduje się m.in. Centrum Górskie Korona Ziemi w Zawoi.

Projekt i wykonanie: codeweb4.pl wraz z www.it-specjalista.pl